Thursday, June 03, 2010

PERTANDINGAN KAWAD ANTARA UNIT SMK NARINANG

SMK Narinang buat pertama kalinya menganjurkan pertandingan kawad antara unit 2010. Sebanyak 7 Unit bertanding iaitu KRS, K.Bomba, ST John, Pengakap, PBSM, Puteri Islam dan Pandu Puteri. Pertandingan telah berjalan dengan lancar tetapi dibawah tahap kualiti yang sangat lemah. Berikut senarai kelemahan yang dikenal pasti: 1. Tarikh pertandingan tidak sesuai dmana masa latihan tidak mencukupi untuk berlatih, 2. Jurulatih Unit tidak diberi penerangan tentang arahan dan Litar, 3. Tidak ada sambutan d kalangan pelajar, 4. Kekurangan Jurulatih yang benar2 pakar tentang arahan kawad. Namun kebaikannya tetap ada iaitu dapat menyemai nilai murni dikalangan pelajar, integrasi kurikulum dan ko-kurikulum dan sedikit megubah iklim sekolah.
PENILAIAN: Tidak mencapai objektif sebenar. REFLEKSI:Post Mortem perlu dibuat.

KEPUTUSAN:
Ketua Platun Terbaik Perempun : KRS
Ketua Platun Terbaik Lelaki: KRS
Johan Kawad lelaki: Pengakap
Johan Kawad Perempuan :KRS

No comments: